Cenovnik


Minimalna kvadratura tepiha po koju dolazimo je 9m2, tj. 1800 dinara. Ukoliko je kvadratura manja računaćemo je kao minimalnu, tj. kao 9 m2.