Cenovnik


Minimalna kvadratura tepiha po koju dolazimo je 8m2, tj. 2400 dinara. Ukoliko je kvadratura manja računaćemo je kao minimalnu, tj. kao 8m2.